fotoA
fotoB

Help je mee?

Help je Sjaan mee? 
Naast bedrijven kunnen ook kinderen een bijdrage leveren door actie te voeren. Lees meer>>


Voor bedrijven: 
Het is mogelijk geld te doneren aan het Sjaan de Haan Kinderfonds op bankrekeningnummer NL56 RABO 0142 4455 84 ten name van Stichting Cultuurpad inzake Sjaan de Haan

Fiscale voordelen schenkingen aan Stichting Cultuurpad voor gevers
Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is fiscaal aftrekbaar. Cultuurpad is door de belastingdienst aangewezen als ANBI. Het Sjaan de Haan Kinderfonds is een onderdeel van Stichting Cultuurpad.
Welke giften zijn aftrekbaar en tot welk bedrag?
Inkomstenbelasting
Giften boven € 60,- of -als dat meer is- 1% van het verzamelinkomen, zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Omdat Stichting Cultuurpad een culturele instelling is, mag het bedrag tevens met een multiplier van 25% verhoogd worden tot een maximum van € 1.250,-.
Wat houdt dit in?
Wanneer je een schenking doet van € 100,- mag je bij je aangifte IB € 125,- aftrekken.
Het plafond van de 25% verhoging ligt dus bij een schenking van € 5.000,-. Indien de schenking meer is dan € 5.000,- is dit bedrag nog steeds aftrekbaar, echter mag op het bedrag dat de € 5.000,- te boven gaat geen multiplier toegepast worden.
 
Vennootschapsbelasting
Giften zijn vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting tot 50% van de winst met een maximum van € 100.000,-. Dit bedrag mag verhoogd worden met een multiplier van 50% tot een maximum van € 2.500,-.
Wat houdt dit in?
Wanneer je een schenking doet van € 1.000,- mag je bij je aangifte VPB € 1.500,- aftrekken van de winst, mits deze groter is dan € 2.000,-.
Het plafond van de 50% verhoging ligt dus bij een schenking van € 5.000,-.
 
Gerelateerde links:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
http://www.daargeefjeom.nl/
http://cultuurpad.geef.nl/doel/cultuurpad
Postbus 7048 - 5980 AA Panningen
info@sjaandehaan.nl
volg ons facebook twitter youtube